Opieka merytoryczna
Anna Bajus

Psycholożka i dziennikarka. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Członkini British Psychological Society. Propagatorka rodzicielstwa bliskości i teorii więzi. Interesuje się transmisją międzypokoleniową wzorców relacyjnych oraz psychologią narracyjną. Na stałe mieszkająca w Edynburgu (Wielka Brytania). Prowadzi stacjonarny i internetowy gabinet psychologiczny, gdzie pracuje z osobami dorosłymi jak i również z dziećmi i młodzieżą. Udziela się jako wolontariuszka w organizacji Juno, wspierającej zdrowie psychiczne kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi.

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Specjalista psychiatria, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz kierujący oddziałem ogólnopsychiatrycznym, Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego. Oprócz pracy klinicznej, dydaktycznej i naukowej, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu psychiatrii, terapii, prawa medycznego i komunikacji dla lekarzy i innych grup zawodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji polskich i zagranicznych z zakresu psychiatrii, psychoterapii, arteterapii, redaktor i współredaktor książek m. in. „Komunikacja lekarz, pacjent, rodzina”, „Kompendium z psychiatrii”, „Arteterapia w praktyce klinicznej” „Okołoporodowe zaburzenia psychiczne”, „Rodzina z problemem alkoholowym”, „Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym: diagnoza, leczenie, konsekwencje”, autorka i współautorka 45 rozdziałów w publikacjach naukowych oraz poradników o chorobach psychicznych dla pacjentów i ich rodzin. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych, w tym w czasopismach indeksowanych na liście filadelfijskiej.

Magdalena Leszko

dr Magdalena Leszko – psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk społecznych ze specjalnością w gerontologii. Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Certyfikowany trener i konsultant metody pozytywnego podejścia do opieki (PAC). Autorka wielu publikacji dotyczących zespołów otępiennych i funkcjonowania opiekunów. Obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Drexel University.

Władysław Sterna

Dr n. medycznych, specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Od 1991r. do 2017r. pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W 1994r. uzyskał pierwszy stopień a w 1997r. drugi stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii. W 1999r. obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez 17 lat pełnił funkcję ordynatora oddziału psychiatrycznego. W 1996r. utworzył i przez 15 lat prowadził Zespół Leczenia Środowiskowego. Od 2014r. jest konsultantem ds. psychiatrii na woj. lubuskie. Jest autorem kilkunastu prac z zakresu psychiatrii i psychoterapii zamieszczonych w czasopismach naukowych. Absolwent Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS w Warszawie, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2018r. kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi gabinet psychiatryczny, zajmuje się psychoterapią a także szkoleniami z zakresu psychiatrii i psychoterapii.

Joanna Szmyd

Psycholog, specjalista z seksuologii, w trakcie 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje na Oddziale Dziennym w III Klinice Psychiatrycznej i w Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu medycyny snu. Współpracuje także z prywatnymi ośrodkami, gdzie prowadzi szkolenia i udziela konsultacji psychologicznych w języku polskim i angielskim.

Anna Syska-Bielak

Dr n. medycznych. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2006 roku. Obecnie specjalista psychologii klinicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut badawczy w Gliwicach. Certyfikowany psychoonkolog Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jest Psychoterapeutą psychodynamicznym związanym z Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Lucyna Mielczarek

Specjalista psychologii klinicznej i specjalista psychoterapii uzależnień W latach 2010-2019 Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Obecnie praktyka prywatna w Gabinecie Psychoterapii w Zgierzu.    Zdobywała doświadczenie i specjalizację psychologii klinicznej  w pracy na oddziale psychiatrycznym oraz w oddziale leczenia uzależnień w zakresie specjalisty terapii uzależnień. 

Adam Wichniak

Prof. dr hab. n. med. jest lekarzem, specjalistą psychiatrą, pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki i Kierownika Oddziału Dziennego. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Jest członkiem Zarządu Głównego i skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Przewodniczącym Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, sekretarzem zespołu ekspertów ds. zaburzeń snu Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP), członkiem zespołu ekspertów ds. bezsenności Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem (ESRS) oraz członkiem Zarządu Głównego i sekretarzem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Katarzyna Mikinka

Psycholog, psychoonkolog, terapeutka par. Pracuje z osobami znajdującymi się w szeroko pojętym kryzysie: przemoc, żałoba, choroba nowotworowa własna i bliskich, trudności w relacjach.Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz bioetyki na Uniwersytecie Medycznym.Ukończyła Szkołę ABC Terapii Krótkoterminowej, Studium Terapii Par, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami w żałobie, zaburzeniami depresyjno-lękowymi, afektywnymi i osobowości. Ukończyła szereg kursów i szkoleń specjalistycznych w obszarze udzielania pomocy psychologicznej.

Sylwia Jarosz

Mgr psychologii, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej,absolwentka podyplomowych studiów seksuologicznych, w procesie certyfikacyjnym Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W swojej pracy skupia się na pozytywnym podejściu do seksualności i całościowym jej ujmowaniu. Zdobyła stopień magistra psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu Seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła kurs dla edukatora seksualnego organizowany przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK w Łodzi. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Sylwia Bikiewicz

Absolwentka Centrum Terapii Seksuologicznej Lew-Starowicz w Warszawie. Kształciła się pod okiem eksperta z zakresu seksuologii i konsultanta w tej dziedzinie Zbigniewa Starowicza. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia. Ukończyła Brief Solution Focused Therapy (BSFT), czyli Terapie Skoncentrowanea na Rozwiązaniach (TSR). Absolwentka Międzynarodowej największej i najstarszej w Europie szkoły coachingu Noble Manhattan Coaching. Absolwentka szkoły trenerów biznesu oraz trenerów umiejętności psychospołecznych (19 Licencja w Polsce metody “Open by horses”). Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu psychoterapii, terapii zaburzeń seksualnych i pomocy psychologicznej. Kształci się w zakresie certyfikowanego psychoterapeuty w Laboratorium Psychoedukacji.

Piotr Halkiewicz

Psycholog i psychoterapeuta, zajmuje się diagnozą i terapią młodzieży i osób dorosłych. W trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, przygotowuje się do procesu certyfikacji. Pracuje w nurcie psychodynamicznym, w sposób szczególny interesuje się zagadnieniami rozwoju osobowości młodzieży, problematyką zaburzeń odżywiania. Autor publikacji na temat psychoterapii i diagnozy młodzieży m. in. w "Psychoterapii Psychodynamicznej w Polsce", "Psychologii w Praktyce", prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu metod diagnozy i terapii, zajęcia na kursie psychoterapii młodzieży. 

Marta Pawelczak – Szastok

Dr n. medycznych, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ, specjalista psychologii klinicznej w dziedzinie chorób somatycznych, certyfikowany psychoonkolog, terapeuta rodzinny. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w sytuacji rozpoznania i leczenia chorób somatycznych. Od ponad 15 lat pracuje terapeutycznie z pacjentami z objawami somatycznymi – na oddziałach somatycznych oraz w ośrodkach psychoterapeutycznych. Autorka publikacji, członkini towarzystw naukowych w ww. dziedzinie.  

Marta Pindral

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od 12 lat pomaga osobom w depresji, w trudnych sytuacjach życiowych, w długotrwałym stresie. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo – behawioralnym w CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre. Trenerka I i IIstopnia EEG – biofeedback. Od 13 lat związana z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Brała udział w wielu projektach pomocy psychologicznej dla osób długotrwale chorych neurologicznie oraz ich rodzin. Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na zaburzenia lękowe ( ataki paniki, lęk uogólniony, fobia społeczna lub inne fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Szczególne doświadczenie w pracy z osobami długotrwale chorującymi, narażonymi na stres związany z chorobą lub w lęku o zdrowie.

Anna Wieczorek

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psychoterapeutka w trakcie certyfikacji pracującym w nurcie integracyjnym, kontynuuje naukę specjalizując się z zakresu seksuologii klinicznej. Jej zainteresowania od zawsze skupiały się wokół seksualności człowieka, poznawania płciowych różnorodności, ale także problemów z jakimi borykają się mniejszości seksualne, a w szczególności osoby znajdujące się pod parasolem transpłciowości. W swojej pracy dąży do tego, aby każdy człowiek odnalazł swoje miejsce, a akceptacja, szacunek, zrozumienie to podstawowe zasady, którymi kieruje się w czasie rozmowy z drugą osobą.

Kamil Galiński

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr cert. 795). Ukończył psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, po czym rozpoczął szkolenie psychoterapeutyczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem Centrum Psychoterapii i Diagnostyki Psychologicznej w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim, w którym prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz par w podejściu psychodynamicznym. Jest członkiem zwyczajnym Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. W 2020 roku uzyskał tytuł superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Danuta Bethke

Psycholog, psycholog rozwojowy, psychoterapeuta. Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego, a także w Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TRS),  Terapii Schematów, która wywodzi się z podejścia psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego oraz Terapii Koherencji w zaburzeniach lękowych. W trakcie certyfikacji  czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo Behawioralnej (PTTPB). 

Bogumiła Burekowska

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od ponad 20 lat zajmuje się leczeniem zaburzeń osobowości, specjalizuje się w psychoterapii zaburzeń z pogranicza i zaburzeń psychosomatycznych. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. W pracy z pacjentami borderline korzysta z mentalizacji i terapii skoncentrowanej na przeniesieniu. Praktykę terapeutyczną prowadzi w ramach własnego gabinetu. Współpracuje także z poradnią uzależnień.

Agnieszka Wzorek

Specjalista II stopnia psychologii klinicznej, starszy asystent w Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szkolenia w psychoterapii: szkolenie w Systemowej Terapii Rodzin atestowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz liczne warsztaty związane z problematyką narracyjnej terapii rodzin, Multifamily Therapy Training, całościowy kurs psychoterapii osób dorosłych w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie oraz pracując w poradniach prywatnych. Oprócz pracy klinicznej zajmowała się również dydaktyką, prowadząc wykłady dla psychologów w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej oraz w ramach kursu z terapii rodzin w Centrum Terapii Mabor. W klinicznym obszarze zawodowym zajmuje się psychologiczną diagnozą kliniczną zaburzeń okresu dzieciństwa i dorastania, prowadzi psychoterapię indywidualną zaburzeń emocjonalnych (lękowych, depresyjnych, anoreksja nervosa) oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców w sprawach wychowawczych i psychoterapię rodzinną. Prowadzi praktykę prywatną, obecnie w poradni CBT.

Cezary Barański

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta, certyfikowany terapeuta motywujący. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w Ambulatorium Terapii Rodzin oraz w Centrum Dobrej Terapii. Specjalizuje się w pracy z nastolatkami, rodzinami oraz z osobami mającymi trudności z motywacją w przebiegu różnych dolegliwości. Szkoli specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem z metody Dialogu Motywującego.

Paulina Domagała

Absolwentka psychologii, socjologii i seksuologii klinicznej, terapeutka poznawczo-behawioralna. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika (www.psychoklinika.pl) oraz w Akademii Psychokliniki, ucząc przyszłych psychologów i psychoterapeutów.

Kamila Drężek

Psycholog kliniczny, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta DMT. Pracuje w: Psychoklinika – Poradnia Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię dla młodzieży i dorosłych oraz pracuje w Akademii Psychokliniki, ucząc przyszłych psychologów, psychoterapeutów psychoterapii. Ukończyła szereg szkoleń dotyczących traumy przywiązaniowej i dezorganizacji przywiązania, specjalizując się w pracy w oparciu na teorii więzi Bowlbego. Specjalizuje się we wpływie traumy wczesnodziecięcej na dorosłą strukturę osobowości oraz w cielesnym aspekcie w psychoterapii. W swojej pracy kładzie nacisk na integrację ciała, umysłu i emocji. Dodatkowo prowadzi seminaria dla studentów, bierze udział w debatach psychologicznych i kołach naukowych dotyczących zaburzeń psychicznych.

Katarzyna Jaworska

Psycholog, trener, ekspert ds. komunikacji, specjalistka Psychokliniki. Swoje wsparcie kieruje do osób dorosłych, par i rodzin. Za najważniejsze w pracy psychologa uważa stworzenie nieoceniającej atmosfery otwartości, która sprzyja nawiązaniu oraz budowaniu relacji terapeutycznej i jest najważniejszym czynnikiem leczącym. Od 2018 r. zdobywa doświadczenie jako psycholog – między innymi w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej Linia Zdrowia, warszawskich poradniach psychologiczno- -pedagogicznych oraz prywatnych ośrodkach psychoterapii. W praktyce terapeutycznej pracuje nad zrozumieniem doświadczanych trudności oraz zmianą w zakresie zaburzeń: adaptacyjnych, lękowych, nastroju oraz osobowości. Pomaga klientom w budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych oraz związków. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr Paulina Jaworska-Andryszewska

Doktor nauk medycznych, specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (PTTPB), wykładowca, interwent kryzysowy. Ukończyłam również wielogodzinne szkolenia z zakresu terapii schematów oraz terapii akceptacji i zaangażowania i inne szkolenia czy studia podyplomowe. Bardzo doceniam przywilej, jaki daje mi moja praca, np. „wyjątkową możliwość zaglądania głęboko w serca innych ludzi i pomaganie im w skontaktowaniu się z tymi leczącymi miejscami wewnątrz nich”. Moja psychologia i psychoterapia jest bardzo osobista i pełna pasji. Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, parami. Zajmuję się psychoterapią, wsparciem psychologicznym, a także diagnozą funkcjonowania intelektualnego, poznawczego. Moja psychoterapia jest indywidualna, prowadzona głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym (opiera się na metodach o udowodnionej skuteczności). Bliskie jest mi również tzw. podejście III fali CBT, tj. terapii schematów, pracy z trybami i terapii akceptacji i zaangażowania. Prywatnie jestem miłośniczką lasu, gór, bliskie jest mi podejście Rodzicielstwa opartego na bliskości.

dr Ewa Karabanowicz

Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracuje również z Kliniką Neurochirurgii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Autor lub współautor publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Dr n.med. Anna Klatkiewicz

dr n. med.; psycholog, psychoterapeuta, trener, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka ponad 40 publikacji z psychologii klinicznej i psychoterapii. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym, łącząc go z elementami Gestaltu integracyjnego oraz psychoterapię par i rodzin w nurcie systemowym.

lek. Robert Madejek

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Absolwent Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywa także w warszawskiej poradni psychiatrycznego-psychologicznej Centrum Terapii Dialog oraz w Klinice Psychiatrycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego. Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza w Warszawie.

Dr Irmina Sadowska

Specjalista psychiatra, w 2001 roku ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziale psychiatrii i zespole leczenia środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Obecnie pracuje ambulatoryjnie m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legionowie. Zajmuje się między innymi: diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych: depresji, bezsenności, fobii, zaburzeń dwubiegunowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychosomatycznych, schizofrenii i innych psychoz.

Urszula Struzikowska-Marynicz

Psycholog i socjolog z wykształcenia oraz pasji. Posiada doświadczenie w poradnictwie psychologicznym, pracy w obszarze pomocy społecznej i interwencji kryzysowej. Współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Podmiotami Edukacyjnymi i Mediami oraz badaczami, jest również autorką publikacji naukowej poświęconej problemowi przemocy w rodzinie, między innymi wokół której ogniskuje swoje zainteresowania zawodowe i aktywność.

Dr Ernest Tyburski

Adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Autor ponad 50 artykułów w czasopismach naukowych, a także rozdziałów w pracach zbiorowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym z zakresu neuropsychologii oraz neuropsychiatrii.

dr hab. n. med. Marta Waliszewska-Prosół

Lekarz, specjalista neurolog. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki. Pracę kliniczną łączy z zainteresowaniami naukowymi dotyczącymi neurologii i neurofizjologii klinicznej. Jest założycielem Centrum Leczenia Migreny Premium Clinic we Wrocławiu, gdzie sprawuje holistyczną opiekę nad pacjentami cierpiącymi z powodu migreny i innych bólów głowy. Stypendystka Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Krzysztof Wesołowski

Jest psychologiem, arteterapeutą, instruktorem mindfulness. Pracuje w Psychoklinika – Poradnia Zdrowia Psychicznego (www.psychoklinika. pl), gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię zaburzeń somatycznych depresyjnych i lękowych. Pracuje również w Akademii Psychokliniki, ucząc przyszłych psychologów i psychoterapeutów psychoterapii oraz w Poradni Leczenia Bólu I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Dr Benita Włodarczyk

Absolwentka studiów na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 r. otrzymała tytuł: lekarz specjalista psychiatra. Przez wiele lat pracowała w MSW „Drewnica” głównie na oddziałach psychiatrii ogólnej, a także na oddziale detoksykacyjnym od alkoholu, psychogeriatrii, rehabilitacji psychiatrycznej. Była kierownikiem PZP przy MSW „Drewnica”. Obecnie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnie w PZP Psychoklinika.

Ilona Bidzan-Bluma

Specjalista psychologii klinicznej, neuropsycholog, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach swojej pracy doktorskiej realizuje projekt dotyczący „Funkcjonowania poznawczego młodocianych sportowców z uwzględnieniem wskaźników bioelektrycznej czynności mózgu”. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych, dot. przede wszystkim neuropsychologii. Współautorka 2 książek z ćwiczeniami angażującymi i usprawniającymi funkcje poznawcze. Od 12 lat pracuje praktycznie z pacjentami. Została uhonorowana tytułem „Ambasador SM” przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego za zrealizowanie i rozpowszechnianie wśród osób chorych i zdrowych filmu dokumentalnego „SM” o osobach chorujących na stwardnienie rozsiane. Film ma oddziaływanie terapeutyczne, jest pokazywany na spotkaniach z osobami chorymi celem udzielenia im wsparcia.

Joanna Węglarz

Dyrektorka NPDN Studio Psychologiczne, psycholożka, specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka, trenerka, przedsiębiorczyni. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: „Psychologia kliniczna” na AMG w Gdańsku, „Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna” na UMCS w Lublinie oraz „Organizacja i zarządzanie oświatą” na Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu. Stale rozwija swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, takich jak m.in. „Kurs podstaw psychoterapii – elementarz psychoterapeuty”, „Dysleksja Rozwojowa”, „Elementarz Psychoterapeuty”, „Podstawy wiedzy o neurorozwoju”, „Diagnostyka FASD”, „Diagnoza neuropsychologiczna dzieci”, „Więź jako czynnik chroniący rozwój”, „Integracja odruchów dynamicznych i proksymalnych”, „Terapia Taktylna”, „ESDM stopień I”, „EMDR – stopień I i II”, „Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Jest autorką wielu programów szkoleniowych oraz współautorką 4 książek z zakresu psychologii: „Mruczący kotek. Zajęcia relaksacyjne dla przedszkolaków.”, „Wspólna przygoda.” Scenariusze zajęć rozwijających umiejętności społeczne”, „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży. Przewodnik dla terapeutów” oraz „Czas Relacji”.