Psychopatologia dla psychologów i psychoterapeutów

Pogłębiona diagnoza i współpraca interdyscyplinarna w procesie psychoterapii dzieci i dorosłych.

 

Co dostaniesz
w  ramach dostępu?

 •  
 • Kompleksowy zestaw materiałów
  Obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu psychopatologii i diagnozy psychiatrycznej, w którym wiedzę z obszaru psychiatrii przekładamy na realia pracy z klientem w gabinecie psychologa i psychoterapeuty
 • Nowoczesne i skuteczne metody z przykładami zastosowania
  Baza wiedzy zbudowana w oparciu o konkretne studia przypadków z rozwiązaniami zaczerpniętymi z pracy ekspertów
 • Specjalistyczne narzędzia diagnostyczne
  kwestionariusze, ćwiczenia, skrypty sesji terapeutycznych, schematy diagnozy opisujące specyfikę poszczególnych zaburzeń z uwzględnieniem ich uwarunkowań biologicznych oraz metod terapii rekomendowanych we współpracy z psychiatrą lub innym specjalistą

 

Czy wiesz, że...?

%

39% osób w wieku 18-29 lat

doświadczyło zwiększenia uczucia przewlekłego zmęczenia, osłabienia, senności, trudności z koncentracją w okresie marzec-maj 2020. 1

%

44% osób

silniej przeżywało stany depresyjne w okresie marzec-maj 2020.

%

53% badanych uczniów i studentów

przyznało, że doświadczało kryzysu lub załamania psychicznego w okresie marzec-maj 2020.

%

78% specjalistów

potwierdziło wzrost liczby zgłoszeń w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w porównaniu z okresem przed wybuchem pandemii. 2

%

59% ekspertów

odnotowało wzrost liczby uzależnień od technologii

%

87% ankietowanych

twierdzi, że pandemia COVID-19 osłabiła kondycję psychiczną dzieci i młodzieży

Źródła:

1. Izdebski Z., (2020). Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polek i Polaków w czasach pandemii COVID-19.

2. Badanie przeprowadzone w lutym 2022 roku przez redakcję „Małych Charakterów” i zespół badawczy z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM pod patronatem fundacji Mam Marzenie.

Psychopatologia dla psychologów i psychoterapeutów

Pogłębiona diagnoza i współpraca interdyscyplinarna

w procesie psychoterapii dzieci i dorosłych

Nasza publikacja ma 700 stron. Skupiamy w niej rzetelne i praktyczne informacje z zakresu psychopatologii z uwzględnieniem kluczowych elementów diagnozy, które pozwolą Ci zidentyfikować nietypowe objawy zaburzeń psychicznych oraz pozostać uważnym na niuanse i pułapki diagnostyczne. Poprzez poznanie i wdrożenie sprawdzonych przez specjalistów praktyków metod pracy dajesz sobie możliwość wczesnego rozpoznania zaburzenia, odpowiedniego sformułowania terapii i podjęcia kompleksowej współpracy z lekarzem psychiatrą lub innym specjalistą.

Bazujemy na case studies pochodzących z doświadczenia psychiatrów oraz psychoterapeutów, którzy pracują interdyscyplinarnie w oparciu o szczegółową diagnostykę i wiedzę z zakresu m.in. neurologii, neurofizjologii czy genetyki, dzięki czemu możesz aktualizować swoją wiedzę o sprawdzone przykłady diagnostyki psychiatrycznej oraz rozwiązania gotowe do przełożenia na realia pracy w gabinecie.

Dlaczego warto

Co zyskasz, korzystając z publikacji Psychopatologia dla psychologów i psychoterapeutów?

 

Szczegółowe opracowania

Wyposażysz się w kompleksowe materiały diagnostyczne tworzone przez praktyków z uwzględnieniem analizy objawów i możliwego podłoża medycznego zaburzenia oraz elementów kluczowych diagnozy wg kryteriów ogólnych ICD-11 i kryteriów specyficznych DSM-5

Narzędzia dostosowane do trudnych przypadków

Poznasz specyfikę poszczególnych zaburzeń z uwzględnieniem ich uwarunkowań biologicznych, społecznych i osobowościowych oraz metod terapii rekomendowanych we współpracy z psychiatrą lub innym specjalistą

Wskazówki z praktyki gabinetu

Dostaniesz gotowe do użycia opracowania wszystkich etapów kompleksowej i interdyscyplinarnej diagnozy psychiatrycznej w odniesieniu do case studies z praktyki ekspertów, w tym: wywiady diagnostyczne, analizy objawów, weryfikacje podłoża medycznego, zalecenia do wprowadzenia metod terapii wg różnych podejść terapeutycznych

Rozwiązania na miarę aktualnych potrzeb

Podniesiesz skuteczność prowadzonej terapii i odpowiesz na potrzeby klientów dzięki rozwiązaniom dostosowanym do współczesnych realiów pracy

Spis treści

Co znajdziesz w środku

 1. Zaburzenia psychiczne uwarunkowane podłożem neurologicznym
  1. Otępienie (demencja)
   1. Studium przypadku osoby z deficytami poznawczymi w ujęciu neuropatologii i wywiadu diagnostycznego – farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia chorób neurodegeneracyjnych
  2. Zaburzenia lękowe oraz zmiany w obrębie snu
   1. Opis przypadku osoby z podejrzeniem obecności guza wewnątrzczaszkowego i zmian neurologicznych. Wytyczne do wczesnego rozpoznania objawów z uwzględnieniem dalszego leczenia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego
  3. Zaburzenia emocjonalne, poznawcze i psychopatologiczne
   1. Rozpoznawanie objawów neuropsychologicznych w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego – kluczowe elementy diagnozy i terapii
 2. Zaburzenia psychiczne uwarunkowane podłożem somatycznym i somatomorficznym
  1. Zaburzenia emocjonalne 2.1.1. Studium przypadku osoby chwiejnej emocjonalnie oraz nadpobudliwej a występowanie nieswoistych zaburzeń psychicznych o podłożu endokrynologicznym – kluczowe elementy wywiadu oraz pułapki diagnostyczne
  2. Zaburzenia współwystępujące z chorobami przewlekłymi
   1. Długotrwała choroba przewlekła a zaburzenia psychiczne – wskazania do diagnozy depresji u pacjentów onkologicznych
   2. Zaburzenia emocjonalne, poznawcze i psychopatologiczne towarzyszące stwardnieniu rozsianemu – elementy kluczowe diagnozy i terapii
   3. Migrena a zaburzenia afektywne depresyjne – elementy kluczowe diagnozy i terapii
  3. Zaburzenia psychiczne a nieokreślone dolegliwości bólowe
   1. Studium przypadku osoby deklarującej ogólne złe samopoczucie nieuwarunkowane chorobą somatyczną – kluczowe elementy diagnozy psychologicznej
 3. Zaburzenia lękowe w diagnozie psychiatrycznej
  1. Napady lęku oraz paniki
   1. Studium przypadku osoby doświadczającej napadów lęku oraz paniki – diagnoza podłoża reakcji lękowej
   2. Napady paniki u dzieci – rozpoznanie i metody leczenia
  2. Zachowania kompulsywne
   1. Rozpoznawanie problemów psychopatologicznych u klientów prezentujących ruminacje oraz zachowania kompulsywne – wskazówki do diagnozy
   2. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u dzieci i młodzieży
  3. Fobie
   1. Studium przypadku osoby z fobią społeczną – elementy kluczowe podczas rozpoznania i terapii
 4. Uwarunkowania afektywne zaburzeń psychicznych
  1. Czynności osi neuroendokrynnych, zaburzenia immunologiczne, zaburzenia rytmu okołodobowego w diagnozie depresji
  2. Depresja nawracająca
   1. Diagnoza różnicowa depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej u osób cierpiących na depresję nawracającą – pułapki diagnostyczne
  3. Zaburzenia snu, przewlekły lęk, zaburzenia psychofizjologiczne
   1. Maski depresji – wskazania do diagnozy bezsenności, obsesji i kompulsji, lęku uogólnionego i dolegliwości somatycznych jako możliwych objawów depresji
   2. Koszmary senne, lęki nocne oraz bruksizm towarzyszące zaburzeniom snu – różnicowanie oraz wskazówki do diagnozy
  4. Depresja z elementami PTSD
   1. Emocje doświadczane przez osobę wykorzystaną seksualnie – elementy diagnozy różnicowej zaburzenia depresyjnego z zespołem stresu pourazowego oraz studium przypadku
 5. Schizofrenia i zaburzenia psychotyczne w procesie diagnozy
  1. Czynniki spustowe
   1. Jak czynniki biologiczne i środowiskowe wpływają na funkcjonowanie chorego? – wskazania do diagnozy w kontekście etiologii i rozwoju schizofrenii
  2. Objawy wytwórcze i ubytkowe
   1. Schizofrenia paranoidalna, hebefreniczna i prosta – różnice w diagnozie oraz wskazówki do pracy z pacjentem
  3. Wycofanie społeczne
   1. Schizofrenia prosta i zespół Aspergera – różnice w diagnozowaniu oraz pomocne narzędzia psychoterapeutyczne
 6. Zaburzenia osobowości
  1. Osobowość typu borderline
   1. Osoba „z pogranicza” – jak ją rozpoznać na podstawie prezentowanych cech osobowości? Wskazówki diagnostyczne do pracy z pacjentem
   2. Diagnoza różnicowa osobowości narcystycznej i zaburzenia osobowości typu borderline – kryteria diagnostyczne na podstawie studiów przypadków
  2. Osobowość anankastyczna a zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
   1. Studium przypadku osoby dotkniętej skrajnym perfekcjonizmem – pułapki diagnostyczne w diagnozie różnicowej osobowości anankastycznej i zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego
  3. Osobowość zależna
   1. Osoba z osobowością zależną w pracy i w związku. Diagnoza oraz różnicowanie z osobowością unikającą
  4. Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości
   1. Praca z osobą cierpiącą na zaburzenia osobowości – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozpoznanie objawów oraz masek i mechanizmów obronnych
 7. Zaburzenia psychiczne uwarunkowane podłożem seksualnym
  1. Identyfikacja płciowa
   1. Transpozycje płci i zaburzenia identyfikacji płciowej
  2. Zaburzenia podniecenia seksualnego u kobiet na przykładzie zaburzonych procesów fizjologicznych oraz psychologicznych
   1. Zaburzenia podniecenia u kobiet z uwzględnieniem podstawowych czynników (zaburzenia hormonalne, lęk, poczucie winy oraz zaburzenia relacji partnerskich) – wskazówki diagnostyczne
  3. Studium przypadku osoby z zaburzeniami erekcji, cierpiącej na zespół lęku uogólnionego – kluczowe elementy diagnozy i konceptualizacja problemu
  4. Dysfunkcje seksualne u dzieci – objawy, diagnoza, terapia
 8. Zaburzenia psychiczne uwarunkowane podłożem fizjologicznym
  1. Współwystępowanie zaburzeń odżywiania z innymi zaburzeniami psychicznymi
   1. Uzależnienie od alkoholu ze współistniejącym zaburzeniem odżywiania – studium przypadku
  2. Zaburzenia odżywiania związane z zaburzeniami fizjologicznym i czynnikami fizycznymi
   1. Zaburzenia z napadami objadania się
    1. Kompulsywne napady objadania się – diagnostyka, mechanizm, biologiczne i psychospołeczne czynniki
 9. Diagnoza zmian psychicznych w kontekście farmakoterapii
  1. Leki serotoninowe
   1. Postępowanie diagnostyczne i praca w zespole interdyscyplinarnym w diagnozie i terapii klienta przyjmującego leki serotoninowe – analiza zmian w sposobie przeżywania emocji
 10. Zaburzenia wywołane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
  1. Zaburzenia lękowe i zaburzenia snu
   1. Nadużywanie leków a stany lękowe i rytm snu – studium przypadku
  2. Zaburzenia nastroju
   1. Diagnoza i terapia osoby doświadczającej obniżonego nastroju spowodowanego nadużywaniem alkoholu
   2. Choroba afektywna dwubiegunowa a cyklotymia – różnicowanie, metody diagnostyczne oraz praca z klientem na przykładzie studium przypadku

Poznaj

Zespół autorski

dr hab. n. med. Anna Mosiołek

Specjalista psychiatria, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz kierujący oddziałem ogólnopsychiatrycznym, Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego. Oprócz pracy klinicznej, dydaktycznej i naukowej, prowadzi szkolenia m.in. z zakresu psychiatrii, terapii, prawa medycznego i komunikacji dla lekarzy i innych grup zawodowych. Autorka kilkudziesięciu publikacji
 

Władysław Sterna

Dr n. medycznych, specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Od 1991r. do 2017r. pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W 1994r. uzyskał pierwszy stopień a w 1997r. drugi stopień specjalizacji z zakresu psychiatrii. W 1999r. obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez 17 lat pełnił funkcję ordynatora oddziału psychiatrycznego. W 1996r. utworzył i przez 15 lat prowadził Zespół Leczenia Środowiskowego. Od 2014r. jest konsultantem ds. psychiatrii na woj. lubuskie.
 

Joanna Szmyd

Psycholog, specjalista z seksuologii, w trakcie 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Pracuje na Oddziale Dziennym w III Klinice Psychiatrycznej i w Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu medycyny snu. Współpracuje także z prywatnymi ośrodkami, gdzie prowadzi szkolenia i udziela konsultacji psychologicznych w języku polskim i angielskim.
 

Lucyna Mielczarek

Specjalista psychologii klinicznej i specjalista psychoterapii uzależnień W latach 2010-2019 Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu. Obecnie praktyka prywatna w Gabinecie Psychoterapii w Zgierzu. Zdobywała doświadczenie i specjalizację psychologii klinicznej w pracy na oddziale psychiatrycznym oraz w oddziale leczenia uzależnień w zakresie specjalisty terapii uzależnień.
 

Adam Wichniak

Prof. dr hab. n. med. jest lekarzem, specjalistą psychiatrą, pracuje w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pełni funkcję zastępcy Kierownika Kliniki i Kierownika Oddziału Dziennego. Prowadzi badania naukowe koncentrujące się na metodach leczenia i diagnostyki schizofrenii, depresji i zaburzeń snu. Obok specjalizacji z psychiatrii odbył szkolenie i uzyskał certyfikat medycyny snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz licencję EEG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.
 

Katarzyna Mikinka

Psycholog, psychoonkolog, terapeutka par. Pracuje z osobami znajdującymi się w szeroko pojętym kryzysie: przemoc, żałoba, choroba nowotworowa własna i bliskich, trudności w relacjach.Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz bioetyki na Uniwersytecie Medycznym.Ukończyła Szkołę ABC Terapii Krótkoterminowej, Studium Terapii Par, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz liczne szkolenia dotyczące pracy z osobami w żałobie, zaburzeniami depresyjno-lękowymi, afektywnymi i

Zamów publikację

Psychopatologia dla psychologów i psychoterapeutów

Pogłębiona diagnoza i współpraca interdyscyplinarna w procesie psychoterapii dzieci i dorosłych.

Wybierz swoją wersję publikacji
i czerp wiedzę z doświadczeń innych psychoterapeutów!

Wiosenne rabaty dla Ciebie 🌼

Promocja ograniczona czasowo.
Do końca promocji pozostało:

Tylko do 27.03.2024 r. z kodem rabatowym 20WIOSNA produkt zamówisz z aż 20% rabatem!
Skorzystaj z promocji.

Do końca promocji pozostało:

Wersja elektroniczna
Skorzystaj ze zniżki 20%

  zł brutto

zł brutto

  zł netto

 

W tym pakiecie:

 • Roczny dostęp do serwisu z elektronicznym wydaniem publikacji
 • Drukowany segregator zawierający wszystkie materiały z głównego wydania z kartami pracy
 • Karty pracy do pobrania w formie elektronicznej dostępne przez rok
 • Co najmniej 10 bezpłatnych aktualizacji w roku w formie elektronicznej

Tylko do 23.10. do godz. 00:00
dodatkowy prezent:

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda vitae tempora fugiat officiis voluptates!
Wersja premium
Skorzystaj ze zniżki 20%

  zł brutto

zł brutto

zł netto

Koszt wysyłki: 43,05 zł brutto

W tym pakiecie:

 • Roczny dostęp do serwisu z elektronicznym wydaniem publikacji
 • Drukowany segregator zawierający wszystkie materiały z głównego wydania z kartami pracy
 • Karty pracy do pobrania w formie elektronicznej dostępne przez rok
 • Co najmniej 10 bezpłatnych aktualizacji w roku w formie elektronicznej

Tylko do 23.09. do godz. 00:00
dodatkowy prezent:

 • Kurs online Seksualność dziecka - Rozwój psychoseksualny dziecka

Kalendarz aktualizacji publikacji znajdziesz tutaj: https://e‑forum.pl/wydarzenia

*Dla Twojej wygody automatycznie przedłużymy dostęp do publikacji na kolejny rok – w wariancie i cenie wersji elektronicznej (bez segregatora). Jeśli jednak będziesz chciał zrezygnować – wystarczy wysłać do nas e-maila 14 dni przed końcem Twojego rocznego dostępu do publikacji.

Jeśli chcesz zamówić publikację z dostawą poza terytorium Polski, napisz na zagranica@forum-media.pl

Patronat

Sprzedaż produktu została zakończona

Jeśli interesują Cię inne produkty z podobnej tematyki, zadzwoń +48 616 683 178, albo napisz tutaj.